Privacybeleid

OluKai.eu wordt beheerd door Authentic Brands, officiële partner voor OluKai LLC in Europa. OluKai.eu en haar moedermaatschappij, dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk, "wij", "ons", het "bedrijf") zijn toegewijd aan het respecteren van de privacy van bezoekers aan www.olukai.eu (onze "Website"). Het volgende beleid beschrijft hoe wij informatie die wij ontvangen van bezoekers van de Website verzamelen, beschermen en gebruiken. Het is niet van toepassing op informatie die door de Onderneming op een andere manier wordt verzameld, inclusief op een andere website die door de Onderneming wordt beheerd, of door een derde partij, inclusief via een toepassing of inhoud (inclusief reclame) die kan linken naar of toegankelijk kan zijn vanaf de Website.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ EN HOE WORDT DIE VERZAMELD?

Informatie die u aan ons verstrekt.

De informatie die wij op of via onze Website verzamelen kan informatie omvatten die wordt verstrekt bij het registreren voor een account, het doen van aankopen via onze Website, het aanmelden voor onze nieuwsbrief, of het aanvragen van verdere diensten. Wij kunnen u ook om informatie vragen wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotie gesponsord door ons, en wanneer u een probleem met onze Website rapporteert. Als u contact met ons opneemt via de Website, zullen wij dossiers en kopieën van uw correspondentie hebben (met inbegrip van e-mailadressen). Wij kunnen u vragen om te reageren op enquêtes voor onderzoeksaankopen en informatie verzamelen over uw zoekopdrachten op de Website. Wij verzamelen informatie over uw aankopen en andere transacties die u uitvoert via onze Website en de uitvoering van uw bestellingen.

Informatie verzameld door middel van automatische gegevensverzamelingstechnologieën.

Terwijl u door onze Website navigeert en ermee interageert, kunnen wij technologieën voor automatische gegevensverzameling gebruiken om bepaalde informatie over uw apparatuur, browsehandelingen en -patronen te verzamelen, waaronder informatie uit de volgende bronnen:

Informatie over cookies: Wanneer u de Website bezoekt, kunnen wij een of meer cookies verzenden - kleine bestanden die een website via uw webbrowser naar de harde schijf van uw computer overbrengt (als u dat toestaat) waarmee de site uw browser kan herkennen en informatie over uw bezoek kan bijhouden. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om bij te houden welke artikelen zich in uw winkelwagen bevinden. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen uw voorkeuren te begrijpen op basis van uw website-activiteit, waardoor wij u een betere service kunnen bieden. Een cookie verzamelt geen persoonlijke informatie over u. Wij kunnen zowel sessiecookies als permanente cookies gebruiken. Een permanente cookie blijft op uw harde schijf staan nadat u uw browser hebt afgesloten. Permanente cookies kunnen door uw browser worden gebruikt bij volgende bezoeken aan de Website. Permanente cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van uw webbrowser te volgen. Een sessiecookie is tijdelijk en verdwijnt nadat u uw browser hebt gesloten. U kunt uw webbrowser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u cookies uitschakelt, hebt u echter geen toegang tot veel functies die uw website-ervaring efficiënter maken en zullen sommige van onze diensten niet naar behoren werken. 

Logbestandinformatie: Logbestandinformatie wordt automatisch gerapporteerd door uw browser telkens wanneer u een webpagina bezoekt. Wanneer u onze Website bekijkt, registreren onze servers automatisch bepaalde informatie die uw webbrowser verstuurt telkens wanneer u een website bezoekt. Deze server logs kunnen informatie bevatten zoals uw web verzoek, Internet Protocol ("IP") adres, browser type, verwijzende / exit pagina's en URL's, aantal kliks, domeinnamen, landingspagina's, bekeken pagina's, en andere dergelijke informatie.

Informatie over clear gifs: Wanneer u de Website bezoekt, kunnen wij clear gifs (ook bekend als webbakens) gebruiken, die worden gebruikt om de online gebruikspatronen van onze gebruikers anoniem te volgen. Er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie verzameld met deze clear gifs. Daarnaast kunnen we ook clear gifs gebruiken in HTML-e-mails of nieuwsbrieven die naar onze gebruikers worden gestuurd om bij te houden welke e-mails door de ontvangers worden geopend. De informatie wordt gebruikt om nauwkeuriger te kunnen rapporteren, de effectiviteit van onze marketing te verbeteren en de Website beter te maken voor onze gebruikers.

Flash Cookies: Bepaalde functies van onze Website maken gebruik van lokaal opgeslagen objecten (of Flash cookies) om informatie te verzamelen en op te slaan over uw voorkeuren en navigatie naar, van en op onze Website. Flash cookies worden beheerd door dezelfde browser setters als worden gebruikt voor browser cookies.

De informatie die wij automatisch verzamelen helpt ons om onze Website te verbeteren en om een betere en meer gepersonaliseerde dienst te leveren, onder meer door ons in staat te stellen om:

 • Schatting van onze publieksgrootte en gebruikspatronen.
 • informatie op te slaan over uw voorkeuren, zodat wij onze Website kunnen aanpassen aan uw individuele interesses.
 • Versnel je zoekacties.
 • U te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Website.

Advertentiecookies: De Website kan derde verkopers toestaan om advertentiecookies op de Website te plaatsen om badge en andere advertenties op andere weblocaties aan te bieden, gebaseerd op eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze Website. Wij kunnen ook uw e-mailadres verzamelen via cookies en pixels op de Website door het gebruik van vertrouwde derde-partnerbedrijven. Deze partners kunnen ook uw e-mailgegevens combineren met andere gegevens waartoe zij toegang hebben, zoals uw postadres, zodat wij u relevante marketingaanbiedingen kunnen doen via e-mail en direct mail. Terwijl wij cookies gebruiken in andere delen van onze Website, verzamelen cookies geplaatst door derde-leveranciers informatie voor deze derde-leveranciers, en wij hebben geen toegang tot deze informatie. 

OluKai.eu kan ook uw e-mailadres verzamelen via cookies en pixels op de Website door gebruik te maken van vertrouwde partners van derden. Deze partners kunnen ook uw email informatie combineren met andere informatie waar zij toegang toe hebben zoals uw postadres zodat wij u relevante marketing aanbiedingen kunnen doen via email en direct mail. Als u niet wilt dat wij informatie over u verzamelen, kunt u zich hier afmelden.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

Wij kunnen de informatie die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, met inbegrip van persoonlijke informatie, gebruiken:

 • Om onze Website en de inhoud ervan aan u te presenteren.
 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt.
 • Om transacties snel en veilig te verwerken.
 • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze Website of aan producten of diensten die wij via onze Website aanbieden of leveren.
 • Om wedstrijden, promoties, enquêtes of andere functies van de site te beheren.
 • Om ons in staat te stellen u beter van dienst te zijn bij het beantwoorden van uw verzoeken om klantenservice.
 • Om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit tussen u en ons gesloten contracten, onder meer voor facturering en inning.
 • Voor alle andere doeleinden waarvoor u de informatie hebt verstrekt, die wij hebben beschreven wanneer de informatie wordt verzameld, of waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.

Door ons uw e-mailadres of andere contactinformatie te verstrekken, stemt u ermee in dat wij deze contactinformatie gebruiken om met u te communiceren over de Website, onze producten, promoties, evenementen en updates. U geeft ons ook toestemming om uw e-mailadres te gebruiken om u Website-gerelateerde berichten te sturen, inclusief berichten die wettelijk verplicht zijn, in plaats van communicatie via de post. Wij kunnen uw contactinformatie ook gebruiken om u andere berichten te sturen, zoals nieuwsbrieven, wijzigingen aan functies van de Website, of speciale aanbiedingen. Indien u wenst af te zien van deze toestemming, zie "Hoe af te zien" hieronder. Indien u per e-mail met ons correspondeert, kunnen wij de inhoud van uw e-mailberichten en onze antwoorden daarop bewaren. Als u ons online uw telefoonnummers verstrekt, zult u alleen telefonisch contact van ons ontvangen met informatie over bestellingen die u online hebt geplaatst.

MAKEN WIJ DE DOOR ONS VERZAMELDE INFORMATIE BEKEND AAN DERDEN?

Tenzij anders beschreven in dit Privacybeleid, zullen wij geen persoonlijke informatie bekendmaken aan externe partijen, tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een dagvaarding, of indien wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de wet, te voldoen aan een juridisch proces dat wordt gevoerd tegen ons of onze gelieerde ondernemingen, of om vermeende of daadwerkelijke illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen, of hiertegen op te treden; (b) voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid, om claims of beschuldigingen van derden te onderzoeken en ons ertegen te verdedigen, om handhavingsinstanties van de overheid bij te staan, of om de veiligheid of integriteit van onze Website of onze producten en promoties te beschermen; en (c) om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van het Bedrijf, zijn werknemers, agenten of rechtverkrijgenden, of anderen uit te oefenen of te beschermen. De term "externe partijen" omvat niet, en we kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, aannemers, dienstverleners en andere derde partijen die we gebruiken bij de exploitatie van onze Website, het uitvoeren van OluKai's zaken, of het verlenen van diensten aan u, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden.

In de toekomst kunnen wij activa of bedrijfsaanbiedingen van derden kopen of verkopen. Klant-, e-mail- en bezoekersinformatie is over het algemeen een van de overgedragen bedrijfsmiddelen bij dit soort transacties. Wij kunnen dergelijke informatie ook overdragen in het kader van bedrijfsafsplitsingen, fusies of ontbinding.

Wij delen geen credit card informatie met derden, behalve voor het doel van het verwerken van uw bestelling betaling en zoals vereist door de wet.

We kunnen uw naam en postadres beschikbaar stellen aan andere marketingbedrijven die mogelijk aanbiedingen hebben die voor u interessant zijn. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, of als u zich wilt afmelden voor de discretionaire e-mails of catalogi van OluKai, kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice info@olukai.com met als onderwerp "unsubscribe".

Wij kunnen geaggregeerde of anderszins niet-persoonlijk identificeerbare informatie zonder beperking bekendmaken, ook aan andere partijen voor marketing-, reclame- of andere doeleinden.

HOE BESCHERMEN WIJ BEZOEKERSINFORMATIE?

Wij implementeren een verscheidenheid aan veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te handhaven. Uw persoonlijke informatie wordt bewaard achter beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot onze systemen, en die verplicht zijn de informatie vertrouwelijk te houden. Wanneer u bestellingen plaatst of toegang hebt tot uw persoonlijke informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Alle gevoelige/kredietinformatie die u verstrekt wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL) technologie en vervolgens gecodeerd in onze databases om alleen te worden benaderd zoals hierboven vermeld.

HOE KUNT U ZICH AFMELDEN?

Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke informatie delen met niet-gelieerde of niet-agent externe partijen voor direct marketing doeleinden, kunt u zich afmelden door het volgen van de instructie in de sectie hieronder. Als u uw e-mail abonnementen wilt wijzigen of geen OluKai e-mail meer wilt ontvangen (anders dan verplichte service e-mails of mededelingen die wettelijk verplicht zijn), laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info@olukai.com en vraag ons simpelweg om uw bedrijf, naam of account van onze e-mail lijst te verwijderen. Houdt u er rekening mee dat als gevolg van e-mail productie schema's u mogelijk e-mails ontvangt die al in productie zijn.

HET RECHT OM TE WETEN

U kunt ons verzoeken u voor de afgelopen 12 maanden een lijst te verstrekken van de categorieën persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, de categorieën bronnen waaruit deze gegevens zijn verzameld, het zakelijke doel van het verzamelen of "verkopen" van de gegevens, en de categorieën "derden" aan wie wij deze gegevens hebben bekendgemaakt of "verkocht". U kunt ook verzoeken dat wij u in een machineleesbaar formaat een kopie verstrekken van de specifieke persoonsgegevens die wij in de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld. U kunt tot twee keer in een periode van 12 maanden een verzoek tot inzage doen, behoudens de beperkingen die in de wet worden beschreven. Voor een lijst van algemene categorieën van informatie die wij in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld en gedeeld, zie de tabellen in "Welke informatie verzamelen wij en hoe wordt deze verzameld" in ons Privacybeleid.

RECHT OM TE WISSEN

U kunt ons verzoeken om alle persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld te wissen. De wet stelt echter bepaalde informatie vrij van verwijdering. Zo kunnen wij bijvoorbeeld informatie bewaren die nodig is voor beveiliging en opsporing van fraude. We kunnen ook informatie bewaren die nodig is om u goederen of diensten te leveren. Wanneer we reageren op uw verzoek tot verwijdering, zullen we uitleggen welke (eventuele) informatie we hebben bewaard en waarom. Houd er rekening mee dat de wet geanonimiseerde of gepseudonimiseerde informatie niet als "persoonlijke informatie" beschouwt en dat wij uw informatie kunnen "verwijderen" door deze te anonimiseren of te pseudonimiseren.

NIET TRACKEN

Op dit moment reageren wij niet op Do Not Track-signalen.

AANMELDINGSPROCEDURES

Het is ons beleid om u kennisgevingen te doen, of dergelijke kennisgevingen nu wettelijk verplicht zijn of voor marketing- of andere bedrijfsgerelateerde doeleinden, via een kennisgeving per e-mail, schriftelijk of op papier, of door een opvallende plaatsing van een dergelijke kennisgeving op onze Website, zoals wij naar eigen goeddunken bepalen. Wij behouden ons het recht voor om de vorm en de middelen te bepalen voor het verstrekken van kennisgevingen aan u.

WIJZIGINGEN IN ONS BELEID

Als wij besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen wij die wijzigingen op deze pagina bekendmaken. Beleidswijzigingen zullen alleen van toepassing zijn op informatie die na de datum van de wijziging wordt verzameld. Kom regelmatig terug voor updates van dit beleid. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 31 december 2019.

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, de praktijken van deze Website, of uw omgang met deze Website, kunt u contact met ons opnemen via info@olukai.eu, of een e-mail sturen naar:

FACEBOOK WEGGEEF VOORWAARDEN

 • Geen aankoop nodig
 • Ongeldig waar verboden.
 • Overeenkomst met het Reglement: Door deel te nemen stemt de deelnemer ("U") ermee in volledig en onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan de Regels, en U verklaart en garandeert dat U voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen.

Regels en voorwaarden:

 • Leeftijd: Je moet minstens 18 jaar oud zijn om mee te doen.
 • Inwoner: U moet een inwoner van de EU zijn met een adres in een land waarnaar wij kunnen verzenden. Zie Verzending & Retourzendingen.
 • Inschrijving: Slechts één inzending per persoon.
 • Werknemers van OluKai komen niet in aanmerking.
 • E-mail: Door mee te doen aan de sweepstakes en u aan te melden voor de e-maillijst, gaat u akkoord met het ontvangen van e-mails van OluKai.
 • Promotieperiode: Maandelijks, promotie eindigt op de laatste dag van elke maand.
 • Hoe mee te doen: Alleen via Facebook.
 • Prijs: OluKai Schoen, Sandaal, of Laars bepaald door de giveaway. Geschatte winkelwaarde €100
 • Kans om te winnen: Het aantal ontvangen geldige inzendingen bepaalt de winkans.
 • Winnaar: Een winnaar van elk geslacht zal willekeurig worden gekozen op de laatste dag van elke maand, de winnaar heeft een week om te reageren via e-mail om de prijs te claimen.
 • Levering: Prijs zal worden geleverd aan winnaar via PostNL of DHL binnen 2 weken na een legitieme claim.
 • Namen van winnaars: Wij behouden ons het recht voor om de namen van alle winnaars bekend te maken.
 • Rechtsgebied: Deze promotie valt onder de wetten van de staat Californië.
 • Vrijwaring & Ontheffing: Door deel te nemen aan de promotie stemt u ermee in OluKai te ontheffen, te ontslaan en schadeloos te stellen van en tegen alle aansprakelijkheid, verlies, verwondingen of schade in verband met deelname aan de promotie, inclusief alle rechten om punitieve, indirecte, incidentele en gevolgschade te claimen, en advocatenkosten.

Laatst bijgewerkt: November, 2022